ชื่อเรื่อง : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมกับ รพ.สต.แคนเหนือ รพ.บ้านไผ่ พร้อมด้วย อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหนองคูณ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยมีผู้จองฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 400 ราย
ชื่อไฟล์ : c9qBU5jThu103317.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YR51v5ZThu103328.jpg
ชื่อไฟล์ : R0z43EgThu103334.jpg
ชื่อไฟล์ : N8zMJDjThu103342.jpg
ชื่อไฟล์ : Zx5lRllThu103348.jpg
ชื่อไฟล์ : pNlqcFKThu103355.jpg
ชื่อไฟล์ : zUuiOh2Thu103836.jpg
ชื่อไฟล์ : f29Nu9WThu103844.jpg
ชื่อไฟล์ : bIrv39MThu103850.jpg
ชื่อไฟล์ : pPOJUpyThu103856.jpg
ชื่อไฟล์ : SIgUzb2Thu103902.jpg
ชื่อไฟล์ : 634acExThu103913.jpg
ชื่อไฟล์ : c8MEf1zThu103926.jpg
ชื่อไฟล์ : f3991iLThu103938.jpg
ชื่อไฟล์ : 7DKIlaaThu103950.jpg