ชื่อเรื่อง : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สอง
ชื่อไฟล์ : BAgQFT4Thu103848.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 7 ราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 1 ราย


ชื่อไฟล์ : 28g7XWIThu103852.jpg

ชื่อไฟล์ : SXOIAdsThu103906.jpg

ชื่อไฟล์ : fUbL1aFThu103914.jpg