ชื่อเรื่อง : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันแรก
ชื่อไฟล์ : ukFMnNzThu103607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 11 ราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 ราย