ชื่อเรื่อง : การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สาม
ชื่อไฟล์ : v30sAMDThu93936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นวันที่สาม โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัคร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : M3VnsBsThu93950.jpg

ชื่อไฟล์ : DkTW0vFThu93959.jpg

ชื่อไฟล์ : Hv0EpP8Thu94006.jpg

ชื่อไฟล์ : puKibyVThu94011.jpg

ชื่อไฟล์ : 7mvJgZkThu94030.jpg

ชื่อไฟล์ : UNpRe1VThu94039.jpg

ชื่อไฟล์ : 7Dz9qW2Thu94056.jpg

ชื่อไฟล์ : 0YUxiuSThu94102.jpg

ชื่อไฟล์ : sZU2foqThu94106.jpg

ชื่อไฟล์ : 2BWEDdeThu94203.jpg

ชื่อไฟล์ : B8bemQnThu94211.jpg

ชื่อไฟล์ : W9fceAUThu94215.jpg

ชื่อไฟล์ : H4fLFE6Thu94219.jpg

ชื่อไฟล์ : 9g16lfoThu94227.jpg

ชื่อไฟล์ : DidjLapThu94234.jpg

ชื่อไฟล์ : m7Ewe5WThu94242.jpg

ชื่อไฟล์ : fztyVvsThu94346.jpg

ชื่อไฟล์ : rKkbDObThu94402.jpg

ชื่อไฟล์ : lR9CJCsThu94432.jpg

ชื่อไฟล์ : ZKiQyP9Thu94502.jpg

ชื่อไฟล์ : hZUsAJQThu94523.jpg

ชื่อไฟล์ : JMZlML6Thu94531.jpg

ชื่อไฟล์ : FEI0V7MThu94538.jpg

ชื่อไฟล์ : hQ669lrThu94559.jpg

ชื่อไฟล์ : MKKzmqSThu94608.jpg