ชื่อเรื่อง : การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สอง
ชื่อไฟล์ : 0NAuXoFTue25844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นวันที่สอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัคร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : BCGxbnjTue25849.jpg

ชื่อไฟล์ : 6jUaNHvTue25853.jpg

ชื่อไฟล์ : 8935iIDTue25858.jpg

ชื่อไฟล์ : 8RDamjeTue25903.jpg

ชื่อไฟล์ : 8uuiWkaTue25907.jpg

ชื่อไฟล์ : m14oRx4Tue25919.jpg

ชื่อไฟล์ : ICCUrZBTue25935.jpg

ชื่อไฟล์ : Xk2wjB4Tue25939.jpg

ชื่อไฟล์ : 2BEWkzvTue25947.jpg

ชื่อไฟล์ : ER2dbXzTue25953.jpg

ชื่อไฟล์ : XbcGgvSTue30017.jpg

ชื่อไฟล์ : 9tNDA9XTue30025.jpg

ชื่อไฟล์ : buRyXlSTue30034.jpg

ชื่อไฟล์ : EcsymtFTue30043.jpg

ชื่อไฟล์ : v0arYtmTue30048.jpg

ชื่อไฟล์ : VpcJLDLTue30115.jpg

ชื่อไฟล์ : lvXmpizTue30122.jpg

ชื่อไฟล์ : MVv7BZqTue30131.jpg

ชื่อไฟล์ : SNhcviiTue30141.jpg

ชื่อไฟล์ : qIUiQVeTue30151.jpg

ชื่อไฟล์ : kzWzivITue30213.jpg

ชื่อไฟล์ : M05wO4nTue30226.jpg

ชื่อไฟล์ : yFKWd15Tue30234.jpg

ชื่อไฟล์ : BKVqo7FTue30251.jpg

ชื่อไฟล์ : l4VrIFoTue30259.jpg

ชื่อไฟล์ : Khz46h2Tue30307.jpg

ชื่อไฟล์ : ypGAoZLTue30316.jpg

ชื่อไฟล์ : wbvBFMITue30328.jpg

ชื่อไฟล์ : QZfMgUwTue30337.jpg

ชื่อไฟล์ : HxFf7sOTue30345.jpg

ชื่อไฟล์ : 1bXXJjlTue30351.jpg

ชื่อไฟล์ : JzLNXQ6Tue30359.jpg

ชื่อไฟล์ : gHdWXCeTue30408.jpg