ชื่อเรื่อง : การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันเเรก
ชื่อไฟล์ : w8L75hxMon33437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นวันเเรก โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัคร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : yEKLebLMon33513.jpg

ชื่อไฟล์ : oR5SEDuMon33530.jpg

ชื่อไฟล์ : dxaAOkgMon33552.jpg

ชื่อไฟล์ : 206V82cMon33606.jpg

ชื่อไฟล์ : 6cESuwCMon33636.jpg

ชื่อไฟล์ : mfAXRDfMon33647.jpg

ชื่อไฟล์ : s1yd2SkMon33657.jpg

ชื่อไฟล์ : MlErtV5Mon33713.jpg

ชื่อไฟล์ : BJSzuLOMon33722.jpg

ชื่อไฟล์ : Ldz8sENMon33734.jpg

ชื่อไฟล์ : JA11YPaMon33741.jpg

ชื่อไฟล์ : 0bRWlpKMon33752.jpg

ชื่อไฟล์ : 90tVJNEMon33819.jpg

ชื่อไฟล์ : lUZF1SQMon33836.jpg

ชื่อไฟล์ : RsrTzokMon33848.jpg

ชื่อไฟล์ : W1TeuQ4Mon34105.jpg

ชื่อไฟล์ : tAUR61yMon34123.jpg

ชื่อไฟล์ : y68m6mDMon34138.jpg

ชื่อไฟล์ : Pp6PMupMon34207.jpg

ชื่อไฟล์ : gpL8WGhMon34215.jpg

ชื่อไฟล์ : xwb1d9ZMon34225.jpg

ชื่อไฟล์ : HINyhrYMon34233.jpg

ชื่อไฟล์ : V4TztKlMon34241.jpg

ชื่อไฟล์ : bUL9sUDMon34248.jpg

ชื่อไฟล์ : P26ju7mMon34257.jpg

ชื่อไฟล์ : I1PxDA2Mon34304.jpg

ชื่อไฟล์ : 1DSXfkuMon34312.jpg

ชื่อไฟล์ : JNjTslJMon34329.jpg

ชื่อไฟล์ : tYd956zMon34351.jpg

ชื่อไฟล์ : YxarTJyMon34403.jpg

ชื่อไฟล์ : uQwOpTnMon34438.jpg

ชื่อไฟล์ : fsIsk5YMon34447.jpg

ชื่อไฟล์ : 4FqF225Mon34459.jpg

ชื่อไฟล์ : xEOnISeMon34513.jpg

ชื่อไฟล์ : ADdXMSLMon34530.jpg

ชื่อไฟล์ : PVxSEjuMon34651.jpg

ชื่อไฟล์ : MNSARCHMon34705.jpg

ชื่อไฟล์ : mYCbGeiMon34717.jpg