ชื่อเรื่อง : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : UcjTa50Fri32140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ โดย"นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ รพ.สต.แคนเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ และทีม อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ตามที่ได้รับการนัดหมาย เข็มที่ 2 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : g6E9Go4Fri32147.jpg

ชื่อไฟล์ : MHHYYuZFri32151.jpg

ชื่อไฟล์ : dA6oICOFri32154.jpg

ชื่อไฟล์ : 7ctcf0TFri32158.jpg

ชื่อไฟล์ : uhi69caFri32202.jpg

ชื่อไฟล์ : 6rOi7wGFri32211.jpg

ชื่อไฟล์ : ZFoJQAoFri32216.jpg

ชื่อไฟล์ : tvdcTn1Fri32220.jpg

ชื่อไฟล์ : PcgtbRUFri32228.jpg

ชื่อไฟล์ : 8iISdYHFri32239.jpg

ชื่อไฟล์ : wRwmGc3Fri32250.jpg

ชื่อไฟล์ : LWamHDSFri32258.jpg

ชื่อไฟล์ : 18LOf9SFri32304.jpg

ชื่อไฟล์ : mqZXZ5FFri32309.jpg

ชื่อไฟล์ : c6QAussFri32318.jpg

ชื่อไฟล์ : HNzBFvUFri32326.jpg

ชื่อไฟล์ : F1Xb8e3Fri32337.jpg

ชื่อไฟล์ : vtDKjAOFri32347.jpg

ชื่อไฟล์ : zvCAE72Fri32355.jpg

ชื่อไฟล์ : tUhZHUuFri32406.jpg

ชื่อไฟล์ : pPySpqjFri32415.jpg

ชื่อไฟล์ : in0Z52IFri32423.jpg

ชื่อไฟล์ : XljQWZQFri32433.jpg

ชื่อไฟล์ : nnwrn0gFri32440.jpg

ชื่อไฟล์ : RhOCB7yFri32450.jpg