ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
ชื่อไฟล์ : JKqftP7Fri31356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ นักจักการงานทั่วไปชำนาญการ และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักปลัด องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ ชั้น 2


ชื่อไฟล์ : kcdDNnSFri31406.jpg

ชื่อไฟล์ : k4Nt5llFri31412.jpg

ชื่อไฟล์ : KNIuMjtFri31418.jpg

ชื่อไฟล์ : cqs1GulFri31422.jpg

ชื่อไฟล์ : FvMTttjFri31426.jpg

ชื่อไฟล์ : owrC7fJFri31432.jpg

ชื่อไฟล์ : UT1DE3DFri31436.jpg

ชื่อไฟล์ : ztDb7yqFri31449.jpg

ชื่อไฟล์ : PihYQVSFri31454.jpg