ชื่อเรื่อง : ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการเข้ารับกิจกรรมฉีดวัคซีน และจัดสถานที่
ชื่อไฟล์ : 6BQWthHMon21417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วย ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ซักซ้อมขั้นตอนการเข้ารับกิจกรรมฉีดวัคซีน และจัดสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : JB479JdMon21426.jpg

ชื่อไฟล์ : ILUYM4yMon21431.jpg

ชื่อไฟล์ : 6qIIsmIMon21435.jpg

ชื่อไฟล์ : wsj0TxIMon21440.jpg

ชื่อไฟล์ : Hl706aBMon21445.jpg

ชื่อไฟล์ : hvMoh49Mon21450.jpg

ชื่อไฟล์ : XPWWCNnMon21455.jpg

ชื่อไฟล์ : nYL2g45Mon21500.jpg

ชื่อไฟล์ : PdXQbY7Mon21507.jpg

ชื่อไฟล์ : MbiXohHMon21519.jpg

ชื่อไฟล์ : FQfwORmMon21526.jpg