ชื่อเรื่อง : 3.ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : XzViy6KWed111620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้