ชื่อเรื่อง : ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : IQqdVehFri32717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้