ชื่อเรื่อง : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : gkV7TbjFri32044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้