ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : znOYkDTTue30802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิทยากรที่มีความรู้ นางสาวนงลักษณ์ พันธ์พืช นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ในหัวข้อ อาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย และมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : vOuWkUuTue30820.jpg

ชื่อไฟล์ : 3raD9yGTue30833.jpg

ชื่อไฟล์ : YBBO2ODTue30839.jpg

ชื่อไฟล์ : NSmV3xVTue30919.jpg

ชื่อไฟล์ : PceFNjvTue30942.jpg

ชื่อไฟล์ : RmhFUodTue31113.jpg

ชื่อไฟล์ : GAgl3KZTue31122.jpg

ชื่อไฟล์ : dfKNOnhTue31147.jpg

ชื่อไฟล์ : ty2NJHfTue31156.jpg

ชื่อไฟล์ : hmgryTnTue31204.jpg

ชื่อไฟล์ : UkiHBrUTue31218.jpg

ชื่อไฟล์ : bEvmIOATue31234.jpg

ชื่อไฟล์ : TzhdjCfTue31253.jpg

ชื่อไฟล์ : dgE3w5ATue31308.jpg

ชื่อไฟล์ : zdBOuoVTue31319.jpg