ชื่อเรื่อง : ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : AsFVT3eFri91044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพสต., อสม., คณะทำงานรร.ผู้สูงอายุ, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง, กลุ่มทอผ้าไหม, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : MzUeWoUFri91052.jpg

ชื่อไฟล์ : QdZZV5jFri91102.jpg

ชื่อไฟล์ : KD4PWAiFri91113.jpg

ชื่อไฟล์ : 6PyTc8rFri91119.jpg

ชื่อไฟล์ : Dc1FwJuFri91124.jpg

ชื่อไฟล์ : 0zfEnl8Fri91128.jpg

ชื่อไฟล์ : PT4jczZFri91136.jpg

ชื่อไฟล์ : 2DVfL4XFri91145.jpg

ชื่อไฟล์ : qqu4UOoFri91154.jpg