ชื่อเรื่อง : กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้”
ชื่อไฟล์ : DCD7d4gThu23725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 7 เมษายน 2564 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” โดยร่วมทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น มือขวาทับมือซ้าย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : UYpBsKyThu23731.jpg

ชื่อไฟล์ : oecLlRqThu23737.jpg

ชื่อไฟล์ : rsyLEu2Thu23748.jpg