ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน​ เมษายน พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : agOVmgfThu22444.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่​ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน​ เมษายน 2564 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : oPPIZM1Thu22500.jpg

ชื่อไฟล์ : sKh34X5Thu22508.jpg

ชื่อไฟล์ : dXdKbJlThu22513.jpg

ชื่อไฟล์ : CYNxFEKThu22520.jpg

ชื่อไฟล์ : 6wkPkZcThu22526.jpg

ชื่อไฟล์ : AoTMCANThu22531.jpg