ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564
ชื่อไฟล์ : 9oudrxhThu21754.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน ปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : UuqC1pFThu21804.jpg

ชื่อไฟล์ : REnmTBnThu21820.jpg

ชื่อไฟล์ : NSLiA2dThu21828.jpg

ชื่อไฟล์ : PS3UE29Thu21843.jpg

ชื่อไฟล์ : u3sfYWoThu21853.jpg

ชื่อไฟล์ : p571xqnThu21900.jpg

ชื่อไฟล์ : 7wn5LDqThu21912.jpg

ชื่อไฟล์ : wBp1MfMThu21924.jpg

ชื่อไฟล์ : SimBn8eThu21930.jpg

ชื่อไฟล์ : EbpyrofThu21941.jpg

ชื่อไฟล์ : G7AlKAoThu21953.jpg

ชื่อไฟล์ : 38Ip0vlThu22005.jpg

ชื่อไฟล์ : 5mPZAMfThu22011.jpg