ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่การตัดกิ่งไม้ต้นมะขาม เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุต้นไม้หักโค่นบริเวณโรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ชื่อไฟล์ : Nsndc8gThu20616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาบ้านโคกโก ลงพื้นที่การตัดกิ่งไม้ต้นมะขาม เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุต้นไม้หักโค่นบริเวณโรงเรียนโคกโกโคกกลาง ในการนี้ได้ประสานรถกระเช้าจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการตัดกิ่งไม้


ชื่อไฟล์ : VL79Vy8Thu20638.jpg

ชื่อไฟล์ : ahrQm1rThu20653.jpg

ชื่อไฟล์ : NZ0pPN9Thu20709.jpg

ชื่อไฟล์ : 7MxFxzGThu20751.jpg

ชื่อไฟล์ : hmROcOdThu20801.jpg

ชื่อไฟล์ : vf1XKRcThu21021.jpg

ชื่อไฟล์ : EIRtXytThu21027.jpg

ชื่อไฟล์ : On1bLlAThu21035.jpg

ชื่อไฟล์ : NCGtOPFThu21040.jpg

ชื่อไฟล์ : JcigYJjThu21056.jpg

ชื่อไฟล์ : LW0gnpBThu21106.jpg