ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2564
ชื่อไฟล์ : 9hTF46RThu15602.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยมี "นายประจักร์ ไชยกิจ" นายอำเภอบ้านไผ่. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2


ชื่อไฟล์ : t3ptBU4Thu15609.jpg

ชื่อไฟล์ : HucLfsUThu15618.jpg

ชื่อไฟล์ : dYByiyjThu15625.jpg

ชื่อไฟล์ : bvf4oLcThu15631.jpg