ชื่อเรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
ชื่อไฟล์ : 0byXbzIThu115838.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : Ao0zFAHThu115844.jpg

ชื่อไฟล์ : RP5Wfq7Thu115850.jpg

ชื่อไฟล์ : C4iQNmrThu115857.jpg

ชื่อไฟล์ : VLm7AizThu115906.jpg

ชื่อไฟล์ : e3DMQyQThu115914.jpg

ชื่อไฟล์ : r9L15AvThu115921.jpg