ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการเรียนรู้ EIT
ชื่อไฟล์ : lxYanPHThu110424.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อประเมินทันที เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564