ชื่อเรื่อง : พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สับดาห์ที่ 12 พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : eYK2jZpThu125944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 101 คน พร้อมคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : cBDiyeVThu125951.jpg

ชื่อไฟล์ : LxD6nRKThu125957.jpg

ชื่อไฟล์ : hKf8GRdThu10004.jpg

ชื่อไฟล์ : s3CnoXaThu10011.jpg

ชื่อไฟล์ : xjNoyg0Thu10019.jpg

ชื่อไฟล์ : EVl6W4HThu10137.jpg

ชื่อไฟล์ : MNWibiqThu10153.jpg

ชื่อไฟล์ : xptDiuQThu10201.jpg

ชื่อไฟล์ : k6by0M9Thu10208.jpg

ชื่อไฟล์ : pqwTmf0Thu10240.jpg

ชื่อไฟล์ : IYUWQdFThu10250.jpg

ชื่อไฟล์ : UAPJtVbThu10303.jpg

ชื่อไฟล์ : jvEyUbyThu10324.jpg

ชื่อไฟล์ : 8vmk0EeThu10335.jpg

ชื่อไฟล์ : ACI2OqtThu10346.jpg

ชื่อไฟล์ : zuhh33nThu10355.jpg

ชื่อไฟล์ : QAC4atRThu10405.jpg

ชื่อไฟล์ : 0mLlRcXThu10416.jpg

ชื่อไฟล์ : M7lR8OVThu10433.jpg

ชื่อไฟล์ : SwKo5cIThu10444.jpg