ชื่อเรื่อง : พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : agcq207Thu123104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ , ผู้อำนวยการกองช่าง, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมี "นายประจักร์ ไชยกิจ" นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี


ชื่อไฟล์ : J5p8mSyThu123453.jpg

ชื่อไฟล์ : BMxaGLRThu123503.jpg

ชื่อไฟล์ : 2931LtuThu123513.jpg

ชื่อไฟล์ : ZpsdaNFThu123522.jpg

ชื่อไฟล์ : TDU6wBaThu123533.jpg

ชื่อไฟล์ : YeZQJnhThu123540.jpg

ชื่อไฟล์ : zLWSs7oThu123554.jpg

ชื่อไฟล์ : CD1l4znThu123625.jpg

ชื่อไฟล์ : lvbCCuwThu123636.jpg