ชื่อเรื่อง : เป็นประธานเปิดโครงการแคนเหนือร่วมใจห่างไกลโควิค ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : PocgddjMon93929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ) เป็นประธานเปิดโครงการแคนเหนือร่วมใจห่างไกลโควิค ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย"นางเสาวคล แฝงพงศ์" เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : Lmam8KoMon94055.jpg

ชื่อไฟล์ : pkg5ACfMon94107.jpg

ชื่อไฟล์ : 8inxnQYMon94115.jpg

ชื่อไฟล์ : d3apkhjMon94133.jpg

ชื่อไฟล์ : ORdqdfkMon94148.jpg

ชื่อไฟล์ : ffQ1dOfMon94202.jpg

ชื่อไฟล์ : PosMR6SMon94232.jpg

ชื่อไฟล์ : X9ffAZpMon94242.jpg

ชื่อไฟล์ : JjAne6WMon94254.jpg

ชื่อไฟล์ : mzVBb3MMon94310.jpg