ชื่อเรื่อง : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : 51Wy7AzThu102853.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้