ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์งานภาษีป้าย
ชื่อไฟล์ : WZ3wDIhWed14442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ...ขออนุญาตประชาสัมพันธ์... #ภาษีป้าย "ป้าย" ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค้า หารายได้ โฆษณาการค้า หรือกิจการหารายได้ . เจ้าของป้าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภายใน มีนาคม ทุกปี . หากยื่นแบบล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ (เงินเพิ่ม) ร้อยละ 10 . ชำระภาษีแล้ว ต้องติดหลักฐานการชำระภาษี (ใบเสร็จภาษีป้าย) ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการ . หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ สำนักงาน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โทร 043-306130 ต่อ 2