ชื่อเรื่อง : โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ชื่อไฟล์ : azOhf1fMon103235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกับ คณะอาจารย์ ประชาชน และนักศึกษาจากโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่ ติดตามและแก้ไขการทำบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน ณ บ้านโคกกลาง หมู่ 9


ชื่อไฟล์ : zg5B80sMon103252.jpg

ชื่อไฟล์ : JxIue3MMon103514.jpg

ชื่อไฟล์ : 92Kv624Mon103521.jpg

ชื่อไฟล์ : 5hRJKfUMon103526.jpg

ชื่อไฟล์ : P13R6B0Mon103539.jpg

ชื่อไฟล์ : 3ICOmM2Mon103554.jpg

ชื่อไฟล์ : JYL0Ay7Mon103601.jpg

ชื่อไฟล์ : awGdowvMon103609.jpg

ชื่อไฟล์ : gKa2GO2Mon103620.jpg

ชื่อไฟล์ : PyxiaJgMon103633.jpg

ชื่อไฟล์ : TfgGhfdMon103645.jpg

ชื่อไฟล์ : ZMF0IVmMon103805.jpg

ชื่อไฟล์ : 0KsCRWaMon103842.jpg