ชื่อเรื่อง : โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3/2564 สัปดาห์ที่ 8
ชื่อไฟล์ : jXaV44WMon100353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหัวข้อการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย ในชุมชน, จิตอาสาและการมีส่วนร่วม โดยวิทยากรที่มีความรู้ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : LTyFEJHMon100402.jpg

ชื่อไฟล์ : aDAkvn0Mon100431.jpg

ชื่อไฟล์ : OWrISVMMon100439.jpg

ชื่อไฟล์ : IjvZEuqMon100446.jpg

ชื่อไฟล์ : 6m8YMx3Mon100455.jpg

ชื่อไฟล์ : Fw4t4glMon100508.jpg

ชื่อไฟล์ : AOXeFPdMon100517.jpg

ชื่อไฟล์ : lorEKOFMon100527.jpg

ชื่อไฟล์ : JT8rd4HMon100532.jpg

ชื่อไฟล์ : cSl0wenMon100537.jpg

ชื่อไฟล์ : XmRhkExMon100541.jpg

ชื่อไฟล์ : 46GITiCMon100547.jpg

ชื่อไฟล์ : lcylHeyMon100556.jpg

ชื่อไฟล์ : EaNveTAMon100607.jpg

ชื่อไฟล์ : Ft49gBGMon100613.jpg