ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 ประจำปี2564
ชื่อไฟล์ : un5uWAeMon120445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหัวข้อการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ บรรยายในหัวข้อ หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและวัฒนธรรมไทย ,การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยวิทยากรที่มีความรู้ นางศริญญา วิถีเทพ ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ และ พ.จ.ต.จำรัส นาคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : CkkAMQwMon120505.jpg

ชื่อไฟล์ : vw09GRKMon120511.jpg

ชื่อไฟล์ : 6vDDZS4Mon120516.jpg

ชื่อไฟล์ : VBwv2YsMon120521.jpg

ชื่อไฟล์ : Frgc4idMon120526.jpg

ชื่อไฟล์ : W6KuRXzMon120533.jpg

ชื่อไฟล์ : TkQ6g7hMon120537.jpg

ชื่อไฟล์ : xxO8t01Mon120542.jpg

ชื่อไฟล์ : XoGqkMmMon120546.jpg

ชื่อไฟล์ : AL1FzgEMon120551.jpg

ชื่อไฟล์ : epCBMUnMon120600.jpg

ชื่อไฟล์ : cWaWcboMon120607.jpg

ชื่อไฟล์ : beI8UKgMon120615.jpg

ชื่อไฟล์ : Ur3iCIxMon120622.jpg

ชื่อไฟล์ : emOAph6Mon120631.jpg

ชื่อไฟล์ : tbV6BI1Mon120638.jpg

ชื่อไฟล์ : eNNbGGCMon120644.jpg

ชื่อไฟล์ : BHjWalNMon120653.jpg