ชื่อเรื่อง : ประชุมปรึกษาหารือและคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : q26GLYkMon114145.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,รองปลัดอบต. (รักษาราชการแทน ปลัดอบต.),กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอชุดใหม่ แทนชุดเดิม ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2


ชื่อไฟล์ : 481n1lFMon114156.jpg

ชื่อไฟล์ : FK2GfXMMon114206.jpg

ชื่อไฟล์ : RrcoXQ3Mon114212.jpg

ชื่อไฟล์ : Xy5gdYWMon114220.jpg

ชื่อไฟล์ : AZOkUwQMon114227.jpg

ชื่อไฟล์ : zwKYOD2Mon114233.jpg