ชื่อเรื่อง : ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : ImoBaQAMon112101.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : 3pin8KjMon112325.jpg

ชื่อไฟล์ : pLe1QRJMon112333.jpg

ชื่อไฟล์ : dMlOipPMon112343.jpg

ชื่อไฟล์ : GrmZ2KhMon112355.jpg

ชื่อไฟล์ : e6kLH0dMon112400.jpg

ชื่อไฟล์ : yz1DxrLMon112434.jpg

ชื่อไฟล์ : C0T4O8BMon112723.jpg

ชื่อไฟล์ : W6oFlsyMon112728.jpg

ชื่อไฟล์ : fg3lwjIMon112733.jpg

ชื่อไฟล์ : vIUWhmvMon112737.jpg

ชื่อไฟล์ : yr1IkqiMon112742.jpg

ชื่อไฟล์ : frGRsTPMon112752.jpg

ชื่อไฟล์ : PkfXkHQMon112802.jpg

ชื่อไฟล์ : WHzI8abMon112808.jpg

ชื่อไฟล์ : AE6pjb0Mon112815.jpg

ชื่อไฟล์ : wgrgmWEMon112824.jpg

ชื่อไฟล์ : w0oZnGMMon112831.jpg