ชื่อเรื่อง : ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : cK2IC0wWed23525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากนายทุนปิดถนนเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งพิพาทและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ