ชื่อเรื่อง : ประชุมระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : L6GcLlEWed22902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. " จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ"นายกอบต.แคนเหนือ และ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดอบต. แคนเหนือ และ(รักษาการปลัดอบต.แคนเหนือ) ได้เข้าร่วมประชุมระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน. ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดชี้วัดจากการประชุมอย่างน้อยสองครั้ง 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ประชุมครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น 2. ประชุมครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคมพ.ศ 2554 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ห้องประชุมไผ่เงิน ชั้น 2


ชื่อไฟล์ : gdJFzMgWed22915.jpg

ชื่อไฟล์ : xWSkAonWed22931.jpg

ชื่อไฟล์ : y3lFns7Wed22942.jpg

ชื่อไฟล์ : zCqa9ICWed22956.jpg

ชื่อไฟล์ : NCKofiJWed23005.jpg

ชื่อไฟล์ : bV02qWwWed23017.jpg