ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : SPQFPAqWed20438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหัวข้อการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ บรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิทยากรที่มีความรู้ นายสุวรรณที ไข่มุกข์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : Hlgoa1NWed20445.jpg

ชื่อไฟล์ : rVS9HYgWed20524.jpg

ชื่อไฟล์ : f2DOFE7Wed20548.jpg

ชื่อไฟล์ : u8CeaUIWed20600.jpg

ชื่อไฟล์ : WJoiufxWed20611.jpg

ชื่อไฟล์ : ZoNv07jWed20627.jpg

ชื่อไฟล์ : NYTjRxoWed20711.jpg

ชื่อไฟล์ : d81SPXXWed20733.jpg

ชื่อไฟล์ : uw6xVoYWed20816.jpg

ชื่อไฟล์ : c27azxCWed20900.jpg

ชื่อไฟล์ : LRShwrlWed20921.jpg

ชื่อไฟล์ : 0xkyfKDWed20933.jpg

ชื่อไฟล์ : AG7a3tfWed20948.jpg

ชื่อไฟล์ : SSiJEoHWed21001.jpg

ชื่อไฟล์ : IuCToLxWed21039.jpg

ชื่อไฟล์ : rgKDWDVWed21056.jpg

ชื่อไฟล์ : UJambikWed21113.jpg

ชื่อไฟล์ : c5xyhU0Wed21127.jpg

ชื่อไฟล์ : A56LwtUWed21140.jpg

ชื่อไฟล์ : fYX0oicWed21154.jpg