ชื่อเรื่อง : ประชุมนิเทศผ่านระบบ ZOOM ตาม โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : bXPXDMnWed14051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแคนเหนือ นำโดย "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ที่ปรึกษาศูนย์ฯ) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ประธานศูนย์) ประธานสภาอบต.(รองประธานศูนย์) พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ฯ (รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.บ้านไผ่​ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 รองปลัดอบต. หัวหน้าสำนักปลัดอบต. นักทรัพยากรบุคคล ) ได้เข้าร่วมประชุมนิเทศผ่านระบบ ZOOM ตาม โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : LANvo6aWed14106.jpg

ชื่อไฟล์ : SFtCw7KWed14131.jpg

ชื่อไฟล์ : mToeWRrWed14159.jpg

ชื่อไฟล์ : 5kxHDDHWed14211.jpg

ชื่อไฟล์ : sIJ7cIoWed14222.jpg

ชื่อไฟล์ : gTxEh13Wed14230.jpg

ชื่อไฟล์ : 7SB4WeuWed14240.jpg

ชื่อไฟล์ : BUODicmWed14250.jpg

ชื่อไฟล์ : 6uGIEzYWed14314.jpg