ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ชื่อไฟล์ : zs9c6dAWed12435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่​ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : hrBmProWed12444.jpg

ชื่อไฟล์ : YjnYCFYWed12456.jpg

ชื่อไฟล์ : SdLFdFBWed12509.jpg

ชื่อไฟล์ : Y5LIY5rWed12523.jpg

ชื่อไฟล์ : zRJ4obMWed12532.jpg

ชื่อไฟล์ : eoAMw7FWed12542.jpg

ชื่อไฟล์ : ghbfQ7CWed12550.jpg

ชื่อไฟล์ : 5pL0OSwWed12602.jpg

ชื่อไฟล์ : fvFsw5zWed12610.jpg