ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : 4GDmyk5Tue34416.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดอบต.แคนเหนือ และ. (รักษาการปลัดอบต.แคนเหนือ) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2564 โดยมี "นางสุภาพร สายสุด" ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านไผ่. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่


ชื่อไฟล์ : w1zOo9MTue34443.jpg

ชื่อไฟล์ : NtyxIPlTue34451.jpg

ชื่อไฟล์ : pdBrWoCTue34459.jpg

ชื่อไฟล์ : 85hs1yyTue34505.jpg

ชื่อไฟล์ : bAIYb4YTue34514.jpg

ชื่อไฟล์ : vMfV4pUTue34521.jpg