ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ สังสรรค์ เขียว-แดง โรงเรียนบ้านแคนเหนือ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : Q81f9H8Tue33252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ. พร้อมด้วย"นายสุวรรณที ไข่มุกข์ " รองนายกอบต.แคนเหนือ และสมาชิกสภาอบต.แคนเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสีของบ้านแคนเหนือภายในระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน พี่น้องประชาชนของบ้านแคนเหนือ ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาสีขึ้นเพื่อหาทุนสมทบให้อาหารกลางวันเด็กนักเรียนและสร้างมิตรไมตรีเพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน


ชื่อไฟล์ : CYSYFGwTue33300.jpg

ชื่อไฟล์ : QDZu5PETue33319.jpg

ชื่อไฟล์ : R4upnIoTue33341.jpg

ชื่อไฟล์ : qkS0L0OTue33351.jpg

ชื่อไฟล์ : lXf0HoXTue33402.jpg

ชื่อไฟล์ : rDimcryTue33407.jpg

ชื่อไฟล์ : HU45kxlTue33415.jpg

ชื่อไฟล์ : XMfN6STTue33424.jpg

ชื่อไฟล์ : lCSV9MtTue33438.jpg

ชื่อไฟล์ : 34PrqE4Tue33452.jpg

ชื่อไฟล์ : 69v9AGqTue33504.jpg

ชื่อไฟล์ : V9iaDr1Tue33539.jpg

ชื่อไฟล์ : oVcSbLATue33551.jpg

ชื่อไฟล์ : WE8Nq7mTue33602.jpg

ชื่อไฟล์ : Q5FqAC5Tue33613.jpg

ชื่อไฟล์ : zvthK8qTue33628.jpg

ชื่อไฟล์ : Chq9QfHTue33652.jpg

ชื่อไฟล์ : NMFG04kTue33707.jpg