ชื่อเรื่อง : โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : R8iTun3Mon32128.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และแกนนำส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ (อสม.) เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา ผอ.รพสต.แคนเหนือ วิทยากรบรรยายวิชาการ ในการนี้ได้มอบชุดป้องกัน COVID-19 (เจลแอลกอฮอล์/หน้ากากอนามัย)ให้กับอสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน และมอบเงินสนับสนุนโครงการยืดสุขก่อนรับเบี้ย ทั้ง 9 หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 119,000 บาท ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : AqX0tR6Mon32303.jpg

ชื่อไฟล์ : 1gT2nwHMon32537.jpg

ชื่อไฟล์ : b41e2SZMon33825.jpg

ชื่อไฟล์ : HTa1Z06Mon33850.jpg

ชื่อไฟล์ : mcmOE9EMon33917.jpg

ชื่อไฟล์ : mYGhK3aMon33930.jpg

ชื่อไฟล์ : lRjPaNyMon33946.jpg

ชื่อไฟล์ : HIlPAPqMon34207.jpg

ชื่อไฟล์ : pT8YZQqMon34303.jpg