ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่ ติดตามและแก้ไขการทำบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : oY4IiNpMon24830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตามและแก้ไขการทำบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน ณ บ้านห้วยชัน หมู่ 5


ชื่อไฟล์ : DDjx2ceMon24850.jpg

ชื่อไฟล์ : KCuBEDSMon24910.jpg

ชื่อไฟล์ : eRnxk4VMon24916.jpg

ชื่อไฟล์ : 3S4bpzHMon24935.jpg

ชื่อไฟล์ : oDLEIrAMon24941.jpg

ชื่อไฟล์ : KMqbpbYMon25011.jpg

ชื่อไฟล์ : f1M2NTzMon25019.jpg

ชื่อไฟล์ : RCF5lMtMon25036.jpg