ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : X4FP1sLFri105027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) พนักงานส่วนตำบล และจิตอาสาตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เทศบาลตำบลในเมือง


ชื่อไฟล์ : PlsQvNkFri105036.jpg

ชื่อไฟล์ : u8atH2ZFri105050.jpg

ชื่อไฟล์ : J3RRohkFri105102.jpg

ชื่อไฟล์ : 6ke6ZYzFri105112.jpg

ชื่อไฟล์ : rV3z8vHFri105122.jpg

ชื่อไฟล์ : fHpvegfFri105134.jpg

ชื่อไฟล์ : hw7AnXGFri105143.jpg

ชื่อไฟล์ : DuCRfjMFri105151.jpg

ชื่อไฟล์ : WYd5RuhFri105202.jpg

ชื่อไฟล์ : oJ1FBz4Fri105213.jpg