ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมกราคม 2564
ชื่อไฟล์ : NtrOWhSWed22843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่​ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมกราคม 2564 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) , ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : 0A7Rn5AWed22855.jpg

ชื่อไฟล์ : ts5I5zSWed22901.jpg

ชื่อไฟล์ : mLMPumSWed22911.jpg

ชื่อไฟล์ : S80hd7aWed22917.jpg

ชื่อไฟล์ : fk8b5I2Wed22925.jpg

ชื่อไฟล์ : rE8F2NRWed22937.jpg

ชื่อไฟล์ : eWa8l2fWed22947.jpg

ชื่อไฟล์ : lNFfLZgWed23002.jpg

ชื่อไฟล์ : OlVSbhfWed23011.jpg

ชื่อไฟล์ : UcQFDY8Wed23023.jpg