ชื่อเรื่อง : โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : 54LMJ6ETue113559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ


ชื่อไฟล์ : CGHO6tuTue113626.jpg

ชื่อไฟล์ : mPoepHpTue113707.jpg

ชื่อไฟล์ : ysawUYwTue113723.jpg

ชื่อไฟล์ : i8xuMcQTue113731.jpg

ชื่อไฟล์ : lBNgAFkTue113737.jpg

ชื่อไฟล์ : Whm3Sp0Tue113747.jpg

ชื่อไฟล์ : OZ2GhZETue113811.jpg

ชื่อไฟล์ : EIhC2dFTue113824.jpg

ชื่อไฟล์ : h67Rer7Tue113834.jpg

ชื่อไฟล์ : AmPdZASTue113850.jpg

ชื่อไฟล์ : 2cNpmJRTue113906.jpg

ชื่อไฟล์ : kggx9IWTue113914.jpg

ชื่อไฟล์ : hXaFDPQTue113929.jpg

ชื่อไฟล์ : wXG6daMTue113941.jpg

ชื่อไฟล์ : rznfFWFTue113949.jpg

ชื่อไฟล์ : ewtXQyHTue113956.jpg