ชื่อเรื่อง : ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : RWjqdYKSat114924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : "ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ" ตามที่ องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ จึงขออนุญาตแจ้งสำเนาประกาศผลการคัดเลือก 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ


ชื่อไฟล์ : gwvUdXLSat114930.jpg