ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : uuty64XSat113811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ


ชื่อไฟล์ : VVancqjSat113824.jpg

ชื่อไฟล์ : n2HSDfPSat113833.jpg

ชื่อไฟล์ : CLUrNDjSat113842.jpg

ชื่อไฟล์ : NhdAwXqSat113848.jpg

ชื่อไฟล์ : Pxj0TfkSat113857.jpg

ชื่อไฟล์ : ftRayR1Sat113908.jpg

ชื่อไฟล์ : cXDYgvWSat113917.jpg

ชื่อไฟล์ : 6nIxiPISat114151.jpg

ชื่อไฟล์ : IQmYWnjSat114151.jpg

ชื่อไฟล์ : zon5qqXSat114218.jpg

ชื่อไฟล์ : HbZ8vpvSat114228.jpg

ชื่อไฟล์ : MxnXwL5Sat114238.jpg

ชื่อไฟล์ : x2KEnV4Sat114309.jpg

ชื่อไฟล์ : 0ezMPlQSat114315.jpg

ชื่อไฟล์ : 3vRQFCRSat114320.jpg