ชื่อเรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิก อปพร. ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ชื่อไฟล์ : FhmIaj4Sat113014.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดอบต.แคนเหนือ ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิก อปพร. ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในการนี้ร่วมมอบเงินกองทุนสวัสดิการ อปพร. กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ราย นางมงคล จันภูงา จำนวน 300 บาท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : TuZp7liSat113024.jpg

ชื่อไฟล์ : 3bhnaF1Sat113033.jpg

ชื่อไฟล์ : 7brQyYpSat113042.jpg

ชื่อไฟล์ : 0xnHxOVSat113047.jpg

ชื่อไฟล์ : 5Bvhx2bSat113053.jpg

ชื่อไฟล์ : wSV2XTpSat113057.jpg

ชื่อไฟล์ : jnnQcgjSat113101.jpg

ชื่อไฟล์ : WxqkV8TSat113107.jpg