ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)/ กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อง ถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : lN1e8wXTue24905.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดอบต.แคนเหนือ และรักษาการปลัดอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)/ กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อง ถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมสำนักปลัด ชั้น 2


ชื่อไฟล์ : aPniCrOTue24918.jpg

ชื่อไฟล์ : Z4P6shqTue24940.jpg

ชื่อไฟล์ : hmZ3q6fTue24954.jpg