ชื่อเรื่อง : ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : cswseImMon64456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบตแคนเหนือ. พร้อมด้วย รองปลัด,ผอ. รพสต,กำนัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่


ชื่อไฟล์ : 2mgQ9ORMon64505.jpg

ชื่อไฟล์ : 3xgMP7wMon64512.jpg

ชื่อไฟล์ : lQ6TxjYMon64520.jpg

ชื่อไฟล์ : mKPPXQ6Mon64527.jpg

ชื่อไฟล์ : UnMmaXdMon64540.jpg

ชื่อไฟล์ : Rkq10NmMon64544.jpg