ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2563
ชื่อไฟล์ : 5Zu2SHYWed24013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่​ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2563 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : dkhMJ42Wed24106.jpg

ชื่อไฟล์ : Xy3UHunWed24119.jpg

ชื่อไฟล์ : eRrbnUWWed24126.jpg