ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)../add_file/วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพราะอาจเกิดอันตรายได้จึงมีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพราะอาจเกิดอันตรายได้จึงมีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ../add_file/ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5 จุด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพราะอาจเกิดอันตรายได้จึงมีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : ประวัติตำบลแคนเหนือ ตำบลแคนเหนือตั้งมาแล้วประมาณ 280 ปี เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคน อยู่เป็นจำนวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน “ ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม ” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านแคนเหนือ และตั้งเป็นชื่อของตำบลว่าตำบลแคนเหนือ ขึ้นอยู่กับอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตำบลบ้านไผ่ ได้แยกออกมาจากอำเภอชนบท และตั้งเป็นอำเภอ ตำบลแคนเหนือ จึงขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ ขณะนั้นมีทั้งหมด 46 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกตำบลและแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ 7.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 22,625 ไร่ หรือ 36.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การปกครอง ตำบลแคนเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจ้าเมือง หมู่ที่ 7 บ้านโคกโก หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านแคนเหนือ นายคำหล้า ศรีคำ ผู้ใหญ้บ้าน 2 บ้านดอนหมากพริก นางสาวสุทธิศา ฉิมหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหนองคูณ นายสัญญา สุดดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเหล่าหลวง นายสุพจน์ สายจันทร์ กำนันตำบลแคนเหนือ 5 บ้านห้วยชัน นายยุทธนา สุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหนองเจ้าเมือง นางลัดดา การจูม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโคกโก นางเมธาวี บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านลิ้นฟ้า นายสมพร คำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโคกกลาง นางสุดใจ ผิวสอาด ผู้ใหญ่บ้าน อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้าง ทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ - อาชีพเกษตรกร 50 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพรับจ้าง 40 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 เปอร์เซ็นต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติตำบลแคนเหนือ ตำบลแคนเหนือตั้งมาแล้วประมาณ 280 ปี เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคน อยู่เป็นจำนวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน “ ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม ” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านแคนเหนือ และตั้งเป็นชื่อของตำบลว่าตำบลแคนเหนือ ขึ้นอยู่กับอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตำบลบ้านไผ่ ได้แยกออกมาจากอำเภอชนบท และตั้งเป็นอำเภอ ตำบลแคนเหนือ จึงขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ ขณะนั้นมีทั้งหมด 46 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกตำบลและแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ 7.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 22,625 ไร่ หรือ 36.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การปกครอง ตำบลแคนเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจ้าเมือง หมู่ที่ 7 บ้านโคกโก หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านแคนเหนือ นายคำหล้า ศรีคำ ผู้ใหญ้บ้าน 2 บ้านดอนหมากพริก นางสาวสุทธิศา ฉิมหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหนองคูณ นายสัญญา สุดดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเหล่าหลวง นายสุพจน์ สายจันทร์ กำนันตำบลแคนเหนือ 5 บ้านห้วยชัน นายยุทธนา สุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหนองเจ้าเมือง นางลัดดา การจูม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโคกโก นางเมธาวี บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านลิ้นฟ้า นายสมพร คำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโคกกลาง นางสุดใจ ผิวสอาด ผู้ใหญ่บ้าน อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้าง ทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ - อาชีพเกษตรกร 50 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพรับจ้าง 40 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 เปอร์เซ็นต์../add_file/ประวัติตำบลแคนเหนือ ตำบลแคนเหนือตั้งมาแล้วประมาณ 280 ปี เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคน อยู่เป็นจำนวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน “ ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม ” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านแคนเหนือ และตั้งเป็นชื่อของตำบลว่าตำบลแคนเหนือ ขึ้นอยู่กับอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตำบลบ้านไผ่ ได้แยกออกมาจากอำเภอชนบท และตั้งเป็นอำเภอ ตำบลแคนเหนือ จึงขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ ขณะนั้นมีทั้งหมด 46 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกตำบลและแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ 7.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 22,625 ไร่ หรือ 36.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การปกครอง ตำบลแคนเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจ้าเมือง หมู่ที่ 7 บ้านโคกโก หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านแคนเหนือ นายคำหล้า ศรีคำ ผู้ใหญ้บ้าน 2 บ้านดอนหมากพริก นางสาวสุทธิศา ฉิมหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหนองคูณ นายสัญญา สุดดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเหล่าหลวง นายสุพจน์ สายจันทร์ กำนันตำบลแคนเหนือ 5 บ้านห้วยชัน นายยุทธนา สุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหนองเจ้าเมือง นางลัดดา การจูม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโคกโก นางเมธาวี บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านลิ้นฟ้า นายสมพร คำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโคกกลาง นางสุดใจ ผิวสอาด ผู้ใหญ่บ้าน อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้าง ทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ - อาชีพเกษตรกร 50 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพรับจ้าง 40 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 เปอร์เซ็นต์
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : 9gXYRFJWed100821.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่../add_file/วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก 2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 4. พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค – บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการพัฒนา 1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 2. การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 5. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 4. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 1. การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก 2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 4. พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค – บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการพัฒนา 1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 2. การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 5. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 4. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 1. การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา../add_file/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก 2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 4. พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค – บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการพัฒนา 1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 2. การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 5. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 4. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 1. การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
ชื่อไฟล์ : Bc7oorDMon100927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rZnHA1KMon100839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GBcHPJbThu23503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GMHoDlMFri111643.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ObXdZdsWed24005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sVmY4mTWed41723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vmFWE7jFri115513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ “ พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ “ พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน”../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ “ พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน”
ชื่อไฟล์ : CmlWZH5Fri121512.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่​ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรี​ภูมิ​" นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย​นายสุวรรณ​ที​ ไข่มุกข์ รองนายก​ อบต.แคนเหนือ​ นางลัดดาวัลย์​ ขำศิริเจริญสุข​ รองปลัด​ อบต.(รักษาราชการแทนปลัด​ อบต.)​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิกสภา​ อบต.​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​กองทุน​สวัสดิการชุมชนตำบล​แ​คนเหนือ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่​ อบต.แคนเหนือ​ ได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 ดังนี้ 1.กรณี​ ทุนการศึกษา​ จำนวน​ 419 ราย 2.กรณี​ นอนรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​ จำนวน​ 6​ ราย 3.กรณี​ ขึ้นบ้านใหม่​ จำนวน 2​ ราย รวมจำนวน​ 427 ราย​ เป็นเงิน 194,900.-บาท ในการนี้​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ อสม.ทุกหมู่บ้าน​ ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนตามมาตรการ​ป้องกัน​ ควบคุม​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่​ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรี​ภูมิ​" นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย​นายสุวรรณ​ที​ ไข่มุกข์ รองนายก​ อบต.แคนเหนือ​ นางลัดดาวัลย์​ ขำศิริเจริญสุข​ รองปลัด​ อบต.(รักษาราชการแทนปลัด​ อบต.)​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิกสภา​ อบต.​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​กองทุน​สวัสดิการชุมชนตำบล​แ​คนเหนือ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่​ อบต.แคนเหนือ​ ได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 ดังนี้ 1.กรณี​ ทุนการศึกษา​ จำนวน​ 419 ราย 2.กรณี​ นอนรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​ จำนวน​ 6​ ราย 3.กรณี​ ขึ้นบ้านใหม่​ จำนวน 2​ ราย รวมจำนวน​ 427 ราย​ เป็นเงิน 194,900.-บาท ในการนี้​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ อสม.ทุกหมู่บ้าน​ ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนตามมาตรการ​ป้องกัน​ ควบคุม​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019../add_file/วันที่​ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรี​ภูมิ​" นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย​นายสุวรรณ​ที​ ไข่มุกข์ รองนายก​ อบต.แคนเหนือ​ นางลัดดาวัลย์​ ขำศิริเจริญสุข​ รองปลัด​ อบต.(รักษาราชการแทนปลัด​ อบต.)​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิกสภา​ อบต.​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​กองทุน​สวัสดิการชุมชนตำบล​แ​คนเหนือ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่​ อบต.แคนเหนือ​ ได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 ดังนี้ 1.กรณี​ ทุนการศึกษา​ จำนวน​ 419 ราย 2.กรณี​ นอนรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​ จำนวน​ 6​ ราย 3.กรณี​ ขึ้นบ้านใหม่​ จำนวน 2​ ราย รวมจำนวน​ 427 ราย​ เป็นเงิน 194,900.-บาท ในการนี้​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ อสม.ทุกหมู่บ้าน​ ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนตามมาตรการ​ป้องกัน​ ควบคุม​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน - งานบริหารงานบุคคล - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานประชาสัมพันธ์ - งานอาคารสถานที่ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภา อบต. - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. - งานข้อมูลเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานงบประมาณ - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล - งานประสานโครงการฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานกฎหมายและคดี - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสวัสดิการสังคม - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน - งานบริหารงานบุคคล - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานประชาสัมพันธ์ - งานอาคารสถานที่ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภา อบต. - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. - งานข้อมูลเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานงบประมาณ - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล - งานประสานโครงการฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานกฎหมายและคดี - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสวัสดิการสังคม - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย../add_file/ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน - งานบริหารงานบุคคล - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานประชาสัมพันธ์ - งานอาคารสถานที่ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภา อบต. - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. - งานข้อมูลเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานงบประมาณ - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล - งานประสานโครงการฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานกฎหมายและคดี - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสวัสดิการสังคม - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : HrDmOSEFri123939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วม ดังนี้ ???? กิจกรรมฝึกอบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 - ช่วงเช้า ฝึกปฏิบัติ ปอเปี๊ยะทอด - ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติ สาคูไส้หมู ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วม ดังนี้ ???? กิจกรรมฝึกอบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 - ช่วงเช้า ฝึกปฏิบัติ ปอเปี๊ยะทอด - ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติ สาคูไส้หมู ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วม ดังนี้ ???? กิจกรรมฝึกอบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 27 มีนาคม 2566 - ช่วงเช้า ฝึกปฏิบัติ ปอเปี๊ยะทอด - ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติ สาคูไส้หมู ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : ppAepnTMon94308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iCSUHfMMon100521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ddb2COxMon94358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7mc91FZMon100548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6Z48omkMon94502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1oelQniMon95533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9cMCYUrMon94533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sn0qhBnMon100611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : M76MKeSMon94614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : uXDu7U3Mon95420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MMvHA4aMon94656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iQzzmzGMon95342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 32DyENaMon100651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5C6CNXcMon94727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BDS1TycMon94801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Z3gRRFnMon95310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J8ZZfs3Mon101404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RkpOCGmMon95609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VOtHjujMon95711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RnmOPGZMon100720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BWJB0Q8Mon95759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ps6zBSWMon100744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dOi5HQjMon95858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nyRqHiyMon101516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6sNB87oMon100058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oLX9Z7JMon100812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8WftFRvMon100300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nRK6lH3Mon100949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q70KK2LMon101619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YIOF4x3Mon101715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PPWl79tMon101802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DKw7RhNMon101842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YXXFUG4Mon102006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kv3M4J8Mon102112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p0WifbuMon102448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wUD910mMon102623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9rJpnv6Mon102853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cyqwbs8Mon103045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xjD5LcAMon103319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MvGCd1bMon103427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mC2j7uYMon103521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QYLougLMon103614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MccBvAkMon103703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HALCmbjMon103756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gJX0Cr0Mon103854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TW6YrzKMon103857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gu7WEoNMon103943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d67aU8YMon104034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJKFItSMon104113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : us1ltDvMon104201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SO3jJ6tMon104207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P3i0BwUMon104301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6q8fSTOMon104346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LzXasmPMon104406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5I6ZvjVMon104425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tzvKpsKMon104544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OVe4me9Mon104826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sulbl39Mon104926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xvPsLWxMon105025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xymCLoBMon105717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bIQBOwaMon105904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xt3moBnMon105951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7qS3J8fMon110034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5pEikijMon110134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6xdNb7iMon110234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l0tCW40Mon110425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NaDWNjGMon110515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pIea2B3Mon110556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 80ok2oZMon110637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xKbCrcpMon110754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wtJ8FXNMon110843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PP50IL8Mon110925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RnwaSA6Mon111010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iC9bHzVMon111759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p6KX7kaMon111907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ddiMw4eMon111940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oyd8GrFMon112023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SYN1oUaMon112110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cR9hHDZMon112151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3Vv3oQMon112244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bVF3gIGMon113242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bby9sJEMon113302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IdFezZeMon113330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คำถาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม../add_file/คำถาม
ชื่อไฟล์ : cswseImMon64456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bVcnUD8Mon113342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ns5BLtNMon113443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K3a9lOsMon113543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : suBKDmIMon113622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gmK1aRGMon113653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ro7bUQQMon113723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e0NRN13Mon113931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 76wkX86Mon114016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dSFyxkpMon114147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C7uoAUGMon114252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fHMbk9EMon114346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4DlwRSMMon114456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0loN2ADMon114743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fhqOxduWed95234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YMvrteSMon114935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9iVMzTiWed111146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qzmL9nbMon120240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 20akrwuMon120610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IJBXoyoMon120737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sYOsbe1Mon120824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vyC9bbMMon120956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZilmvaoMon20533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xk56LjEMon20606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WtGpkyCMon20642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c0CbePqMon20856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HxXwC8yMon20934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : plc91WcMon21010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o3NKyShMon21033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tUtNi1OMon21113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ltIvUQMon21153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PFy0bEKMon24413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FVjFZEuMon24451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AkIudERMon24540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 1. งานการเงินและงานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า - งานตรวจสอบและประเมินภาษี - งานการนำส่งเงินรายได้ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา) - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 1. งานการเงินและงานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า - งานตรวจสอบและประเมินภาษี - งานการนำส่งเงินรายได้ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา) - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย../add_file/ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 1. งานการเงินและงานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า - งานตรวจสอบและประเมินภาษี - งานการนำส่งเงินรายได้ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา) - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : วันที่​ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรี​ภูมิ​" นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย​นายสุวรรณ​ที​ ไข่มุกข์ รองนายก​ อบต.แคนเหนือ​ นางลัดดาวัลย์​ ขำศิริเจริญสุข​ รองปลัด​ อบต.(รักษาราชการแทนปลัด​ อบต.)​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิกสภา​ อบต.​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​กองทุน​สวัสดิการชุมชนตำบล​แ​คนเหนือ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่​ อบต.แคนเหนือ​ ได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 ดังนี้ 1.กรณี​ ทุนการศึกษา​ จำนวน​ 419 ราย 2.กรณี​ นอนรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​ จำนวน​ 6​ ราย 3.กรณี​ ขึ้นบ้านใหม่​ จำนวน 2​ ราย รวมจำนวน​ 427 ราย​ เป็นเงิน 194,900.-บาท ในการนี้​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ อสม.ทุกหมู่บ้าน​ ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนตามมาตรการ​ป้องกัน​ ควบคุม​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่​ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรี​ภูมิ​" นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย​นายสุวรรณ​ที​ ไข่มุกข์ รองนายก​ อบต.แคนเหนือ​ นางลัดดาวัลย์​ ขำศิริเจริญสุข​ รองปลัด​ อบต.(รักษาราชการแทนปลัด​ อบต.)​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิกสภา​ อบต.​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​กองทุน​สวัสดิการชุมชนตำบล​แ​คนเหนือ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่​ อบต.แคนเหนือ​ ได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 ดังนี้ 1.กรณี​ ทุนการศึกษา​ จำนวน​ 419 ราย 2.กรณี​ นอนรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​ จำนวน​ 6​ ราย 3.กรณี​ ขึ้นบ้านใหม่​ จำนวน 2​ ราย รวมจำนวน​ 427 ราย​ เป็นเงิน 194,900.-บาท ในการนี้​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ อสม.ทุกหมู่บ้าน​ ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนตามมาตรการ​ป้องกัน​ ควบคุม​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019../add_file/วันที่​ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรี​ภูมิ​" นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย​นายสุวรรณ​ที​ ไข่มุกข์ รองนายก​ อบต.แคนเหนือ​ นางลัดดาวัลย์​ ขำศิริเจริญสุข​ รองปลัด​ อบต.(รักษาราชการแทนปลัด​ อบต.)​ หัวหน้าส่วนราชการ​ สมาชิกสภา​ อบต.​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​กองทุน​สวัสดิการชุมชนตำบล​แ​คนเหนือ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่​ อบต.แคนเหนือ​ ได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 ดังนี้ 1.กรณี​ ทุนการศึกษา​ จำนวน​ 419 ราย 2.กรณี​ นอนรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​ จำนวน​ 6​ ราย 3.กรณี​ ขึ้นบ้านใหม่​ จำนวน 2​ ราย รวมจำนวน​ 427 ราย​ เป็นเงิน 194,900.-บาท ในการนี้​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ อสม.ทุกหมู่บ้าน​ ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนตามมาตรการ​ป้องกัน​ ควบคุม​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019
ชื่อไฟล์ : AtDN7z4Mon25105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B3YqpwUMon25151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบริหารงานช่างเกี่ยวกับการวางโครงการ รวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานออกแบบเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ งานเกี่ยวข้องกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การประเมินราคา ตรวจรับงวดงานเบิกจ่าย ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1. งานก่อสร้าง ปฎิบัติงานทางด้าน งานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณาการถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ปฎิบัติงานทางด้าน งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ 3. งานประสานสาธารณูปโภค ปฎิบัติงานทางด้าน งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ งานขนส่งและวิศกรรม จราจร งานระบายน้ำ งานจัดตกแต่งสถานที่ 4. งานผังเมือง ปฎิบัติงานทางด้าน งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบริหารงานช่างเกี่ยวกับการวางโครงการ รวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานออกแบบเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ งานเกี่ยวข้องกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การประเมินราคา ตรวจรับงวดงานเบิกจ่าย ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1. งานก่อสร้าง ปฎิบัติงานทางด้าน งานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณาการถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ปฎิบัติงานทางด้าน งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ 3. งานประสานสาธารณูปโภค ปฎิบัติงานทางด้าน งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ งานขนส่งและวิศกรรม จราจร งานระบายน้ำ งานจัดตกแต่งสถานที่ 4. งานผังเมือง ปฎิบัติงานทางด้าน งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง../add_file/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบริหารงานช่างเกี่ยวกับการวางโครงการ รวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานออกแบบเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้างระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ งานเกี่ยวข้องกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การประเมินราคา ตรวจรับงวดงานเบิกจ่าย ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1. งานก่อสร้าง ปฎิบัติงานทางด้าน งานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณาการถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ปฎิบัติงานทางด้าน งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ 3. งานประสานสาธารณูปโภค ปฎิบัติงานทางด้าน งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ งานขนส่งและวิศกรรม จราจร งานระบายน้ำ งานจัดตกแต่งสถานที่ 4. งานผังเมือง ปฎิบัติงานทางด้าน งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8QymhgUThu31634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : auFdetuThu31725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fhjbLMDFri104152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน 1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน 1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย../add_file/ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน 1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารทั่วไป - งานบริหารการศึกษา - งานวางแผนและสถิติ - งานการเงินและบัญชี 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : WF03a1AMon25402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบภาษีทั้ง ภายนอกและภายใน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ พัสดุและการรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของอบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบภาษีทั้ง ภายนอกและภายใน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ พัสดุและการรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของอบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย../add_file/ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบภาษีทั้ง ภายนอกและภายใน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ พัสดุและการรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของอบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vuQEOUhThu113102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T9k3O2WThu113220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P2pEJMsThu113335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4J860y1Thu114245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 59BPfj2Thu31355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : B1HRCRFMon25601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uCWucw3Fri35536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : go5KI9IThu112942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VnBOJpJMon25853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : muLj8w9Mon25957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t0eUQ5RMon33852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BNOXmjpMon34140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dhXLR0dMon34849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kfkKt0UMon35042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0cZ1eNWMon35211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fp6JAbvMon35410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EKaoNGmMon42620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fJydqmQMon43044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xHhGIWsMon43221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DNC9I1sMon43405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1xx82HyMon43538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VJ7EvjDMon43701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q1U6gvuMon43826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y0k2i3mMon43946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TU9QxwMMon44104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R9gFJhtMon44257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8UP7UsfMon44442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PZD2NXKMon44740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HDAnCrSMon45025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JGLpGvDMon45224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N4SsH0iTue92846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LcOwswKTue93422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JbbZO2zTue93833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cyXQvUUTue94108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cshf6oJTue94350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VmMxFrBTue94740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7bywiOLTue95123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WyZITtQTue95820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JqVo7vzTue100319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L98mpZqTue101329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rakr4iKTue101747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0VLRo9dTue102510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3SnUNpcTue102818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XctlA36Tue103342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kqoN4BiTue103659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fKMWbJYTue103940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VhPKejNTue104908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VgbIJw4Tue105013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฅพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฅพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฅพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : ECxctRKTue105149.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และผู้เข้าประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และผู้เข้าประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และผู้เข้าประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : wXzj4tjTue105608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LbeKoAVTue105651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j6jIgH5Tue105735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xYV5NHBTue105826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ckpGSMTue105833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m3MeXquTue110218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sPU8t5pTue110305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d2IdvFkTue110424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KtGcJaNTue110543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆด้าน 3. พัฒนาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค 4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 6. ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และการมีงานทำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆด้าน 3. พัฒนาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค 4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 6. ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และการมีงานทำ../add_file/1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆด้าน 3. พัฒนาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค 4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 6. ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และการมีงานทำ
ชื่อไฟล์ : AtGdPwYTue111157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : olquMBrTue111245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FRrsBXFTue111357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kAKuGoJTue111439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZgAOqX6Tue111520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dzk6H4YTue111600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ndGkWhMTue111656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cecoRDzTue112010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : azKZy96Tue112120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oXHLK17Tue112157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xfaFWXVTue112248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9Js15Q4Tue112512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Pb924TTue112556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HVBx6PnTue112642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TQmTMjuTue112733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CTc7QVqTue113301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3hPtkORTue113408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XJcbn06Tue113529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QTuTPmnTue113801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TE8mM0mMon115719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8FN1cuWTue114547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AYD2ECHTue114728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bnRQn9qTue114921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: -../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ay3fEEITue115129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R6eMEsCTue115219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oMo4BOLTue115321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CtSRHMiTue115444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vvJmTyTTue115659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XMmKy5EWed41100.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lv9lvS2Tue115749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SLC48K6Tue115822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 23RQuIuTue115859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jDG7PZvTue115941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Dj1PcPlTue120442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9MFauzTTue122508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XM4w9LjTue122701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wHAOijCTue123047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IYHwHXxTue20117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X9VGPCdTue20202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kg0rHgoTue20239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5JzHKuHTue20322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LbMhemmTue20407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tHVsviETue20519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2UGqjTaMon34640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OLT6F19Tue20608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : imC0fpMMon35631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yYuyNmDTue21916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : juUlNmuTue22020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5giFhOkTue22143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FMlOy1pTue22309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pYK9QdYTue22355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k7jaTiFTue22511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hp8cfhbTue22544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ExxW16xTue23202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SwMajnuTue23512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7cUV11qFri31126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aYEUj3kTue23603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 02tr7dSTue23655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rIVoydnTue23754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cbdeW9QTue23855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CIEc8iTTue23942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K25wGvWTue24041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JioU5HKTue24155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dbHZZ82Tue24253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KxkfE5XWed21812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 65WrrLqTue24427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส และฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนื file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส และฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนื../add_file/วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส และฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนื
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AAtsdZpTue24602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6ugjIjqFri94409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eBiHkyKTue24621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c1BqS9tTue24748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i9mzGfNTue24910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PDdd5tGTue25019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ENWsa8qTue25123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x2qzmwkTue25221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lU45pubTue25306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hNvzIweTue25349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g4PMNUDTue25448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V1AysDUTue25546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M3XgNOoTue30020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uTowOZUTue30038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uinzprVTue30217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lROKyU0Tue30401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lE0yr6iTue30435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AOI6rgZTue30514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IeTNsVGTue30607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x64hQYoTue30846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hNcNIAfTue30926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gFUI5k2Tue31006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xCbCXNoTue31042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NjhNhIHTue31136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y92kxIgTue31211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FTKqEvCTue31445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LNfLMN1Tue31508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZmIU6HPTue31550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NEr5mZgTue31836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lMepXUBTue32218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SGjqnQPTue32732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aq9wKvuTue32803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AObqnYKTue32837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5nxnHd6Tue32913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SjH3yOhTue32950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TfkP7AGTue33003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l6ALaVxTue33101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HFejhuvTue33245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MhSkPKNTue33354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rkFhEZ6Tue33441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qMRdyINTue33518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0IeuMNSTue33529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DVwgkQdTue33600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dU0T7PGTue33643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aReNtRyTue33648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rzudlUTTue33715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QkcgiGcTue33805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oljDj9ETue33828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mrdiLYdTue33859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : btsELlKTue33919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JcjyqvzTue33934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFug9qTTue34016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7K6krq4Tue34040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h0gHWz0Tue34051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jK8IwySTue34123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hpY5NomTue34200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W2i4fL9Tue34222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ExCNSyeTue34257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s5aXCDLTue34327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6kBSgbTTue34342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6SVomNgTue35228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pkJQnomTue35311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lIbvqsFTue35357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L41dOV1Tue35444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VXTVf7UTue35523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oWnZ4D0Tue35621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qrXSjHSTue35823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TZy26oSTue35854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncSoeBTTue35911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : znWm4PQTue40042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h9rWxJaTue40102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : izR0IfTTue40219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QBssbLKTue40258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 93ywu8ITue40342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sOpyEENTue40437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CziIsXsTue40518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K1zSrBcTue40605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yTH5s5vTue40653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ozu0H0PTue40747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bAsdu3oTue40917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aWkhvjETue41000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QxJBntRTue41050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vxRAy8QTue41747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t7RvlxwTue41822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rx9kN95Tue42218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nCPuUhWTue42408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : llEnpR4Tue42513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uoUt84fTue42618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ISrzZK5Wed91519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ik0HyhSWed91741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y60XiejWed92406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K6b0BH3Wed92624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LZs0obWWed92730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cwYXBQ6Wed92839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PU0XgT1Wed93005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E8jxLRKWed93107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4e3kyBKWed93153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GSbSSyMWed93244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lfR8LRrWed93407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XeIqGRJWed93631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mqVC8AXWed93711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : In5Nq4GWed93744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r7QXx07Thu21914.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a8wSNEpWed94014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uocrYWuWed94059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : djxi4ZtWed94140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t38eUjcWed94342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o3430IqWed94343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GCwTZV9Wed94445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zCB7rAZWed94649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpVpvFXWed94911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zv0GDnzWed95037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p9FP5dzWed95046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jcG8odTWed95133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OgPiaYHMon15411.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EXETf4dWed95212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PoxV1GOMon115900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wj86UmSWed95258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ADtshYdWed95729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xGm1on4Wed100842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : edo1PBSWed100842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y0aiY8SWed101014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6bSlnJ6Wed101044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : em6XamPWed101128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JRg8XDgWed101151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xqWcXXdWed101242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CrnjBGyWed101312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 03axX1rWed101335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UpFJptsWed101441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GsLyfGOWed101443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sXhthucWed101541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : em69IkHWed101631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PGjuYG3Wed101715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zhx4sxWWed101748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : buW91BtWed101911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l4BnN1gWed102101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6X10BuzWed102418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : crV1P80Fri44749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dlRIjDGWed102510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ShrdbC8Wed102556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tL0mck0Wed102637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KKKIgOEWed102720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 30IEDKQWed102809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vNIk3tuWed102851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fNs6uugWed102947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cSD8hjfWed103034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 12kRjxzWed103118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ccbtNjbWed103204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B0MZmZfWed103301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Fc4fGSWed103341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l2YwP2ZWed103547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lu15o7zWed103655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yEYSjeJWed103922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0UiiBgKWed103950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : flcauBeWed104033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mXMgIw6Wed104110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gq4K1yqWed104147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1WatPEWed104432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J6n8w0rWed104434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2b6l4rhWed105146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wuYh4nYWed105648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1RjMs15Wed105905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dIxgeaNFri44900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TbHsKjkWed110041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fh15vOfWed110113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VRonl9eWed110146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QpjGjgWWed110447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e7HgTZqWed110603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K4Z5JnyWed110652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bbt9VJWWed110850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fJXMmiUWed110956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qv2GD7aWed111153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 46zFW36Wed111347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R2jP4AiWed111409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qZvHZI6Wed111439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mppokdTWed111549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PcfoE7lWed112158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : T743BWxMon100319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KeZsarXWed112735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SJA3ZSUWed112818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJKsU3nWed112852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QuTllfjWed113007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ar8jkcgWed113041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ndLyySPWed113123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RpIRlraWed113213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5TUbKkUWed113238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2jcxFqnWed113345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vb9CNUNWed115234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m8urXTzWed113755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9EL1CxbWed114108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hJcOVbfWed114212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W0V7Yv1Wed114531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0BfflLEWed114706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YHhlmuWWed115509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kof8VMoWed120542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0kbro8YWed120630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZQdyLySWed120755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QlwgAe0Wed120938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q3H5FdTWed121117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ezkDai3Wed122611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jVnIEpOWed122718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o5G7iHzWed122921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : reLsmTMWed123037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0GugTbeWed123253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6UzF7A2Wed123856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dHdRb5wWed124049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iUj89G7Wed124147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ENIXZWWed13957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7O5iiWSWed14539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hyac4l4Wed14635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AuFYbYoWed14724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HSAMHeJWed14807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1mgC15FWed14847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fwxKQ5dWed15014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YZGkNcOWed15105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : itPcmtJWed15201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UuZOr7sWed15308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1j8ChNxWed15336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9BPX7YHWed15537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mlw9VupWed15911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x7v7ijHWed15949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Xwmm3jWed20029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8rnwkBdWed20819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j3Y2XkiWed21135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 02nBzuHWed21235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QMjINQEWed21235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vzsq67tWed21314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i85ejCfWed21350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5ODYJDpWed21430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jasTSfMWed21515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kJ1sDnhWed21526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yXgeeoeWed21558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kiVCIGbWed21753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BkUmCaJWed22021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A93QB1OWed22232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tyrlxGQWed22332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 98Fzhm5Wed22721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Xf85jPzTue110207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mF4X3sHFri35917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0pmeZo9Wed23243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mfEBCZMMon110604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3S0HZRFFri35627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GmIRftqWed23542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jnD0UL9Fri35514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cwFAPw1Wed24035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ywRxqKIWed24135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6AODMt4Wed24221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dzBv3PCWed24258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rfzblVtWed24403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kfTPjCeWed24518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DeIMao5Wed24703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kjX8XzLWed24754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c4wF6AnWed24846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E03WJM7Wed24929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IQYIghzWed25010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NvoSs4XWed25106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LqzvnL1Wed25155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cwJtMijWed25529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fZwObJ2Wed25955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hi3DyTAWed30217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ZcKeFDWed30456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ygitg6rWed30538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 66OO3YuWed30618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4iZaMqsWed30711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : li440kaWed30802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FuMbrNDWed30830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3vyp94Wed30908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0QiHVz5Wed30948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gAzQIAaWed31022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dHXuCXBWed31215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NEAsAGpWed31316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PHrQywRWed31409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y2wSBJdWed31613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cy70FFdWed33854.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันนี้ (13 ตุลาคม 2562​) เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธี (ช่วงเช้า) เวลา 07.30 น. = พิธีทำบุญ​ตักบาตร เวลา 09.00​ น. = พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ ลานประชา​รัฐ​อำเภอ​บ้านไผ่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันนี้ (13 ตุลาคม 2562​) เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธี (ช่วงเช้า) เวลา 07.30 น. = พิธีทำบุญ​ตักบาตร เวลา 09.00​ น. = พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ ลานประชา​รัฐ​อำเภอ​บ้านไผ่../add_file/วันนี้ (13 ตุลาคม 2562​) เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธี (ช่วงเช้า) เวลา 07.30 น. = พิธีทำบุญ​ตักบาตร เวลา 09.00​ น. = พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ ลานประชา​รัฐ​อำเภอ​บ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : nqxRxm3Wed34104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.แคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แคนเหนือ และคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.แคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แคนเหนือ และคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน../add_file/วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.แคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แคนเหนือ และคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน
ชื่อไฟล์ : nux4V6GWed34252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลแคนเหนือ นำโดย จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต. แคนเหนือ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลแคนเหนือ นำโดย จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต. แคนเหนือ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562../add_file/วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลแคนเหนือ นำโดย จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต. แคนเหนือ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ชื่อไฟล์ : FoFZ7CuWed34432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่​ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำลแคนเหนือ ได้จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมี "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนหนือ ได้เป็นประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง,และเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่​ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำลแคนเหนือ ได้จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมี "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนหนือ ได้เป็นประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง,และเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม../add_file/วันที่​ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำลแคนเหนือ ได้จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมี "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนหนือ ได้เป็นประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง,และเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ชื่อไฟล์ : uigSqX3Wed34654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ชั้น (2) "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ชั้น (2) "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2562../add_file/วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ชั้น (2) "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2562
ชื่อไฟล์ : jVBklnzWed35015.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) พร้อมคณะนางรำจิตอาสาตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์​คู่​เมือง​ขอนแก่น​ ฉลอง 223 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) พร้อมคณะนางรำจิตอาสาตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์​คู่​เมือง​ขอนแก่น​ ฉลอง 223 ปี../add_file/วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) พร้อมคณะนางรำจิตอาสาตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์​คู่​เมือง​ขอนแก่น​ ฉลอง 223 ปี
ชื่อไฟล์ : we0awwrWed35245.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 โดยมี วิทยากรมาบรรยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ ิ 1. "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต 2. "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ 3. "นางสาวสิญาพร พลไชยสงฆ์" ช่างตัดเย็บผ้าบ้านโคกโก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 โดยมี วิทยากรมาบรรยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ ิ 1. "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต 2. "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ 3. "นางสาวสิญาพร พลไชยสงฆ์" ช่างตัดเย็บผ้าบ้านโคกโก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 โดยมี วิทยากรมาบรรยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ ิ 1. "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต 2. "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ 3. "นางสาวสิญาพร พลไชยสงฆ์" ช่างตัดเย็บผ้าบ้านโคกโก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 0Bo60AlWed35531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวแคนเหนือร่วมเป็นเกียรติ เปิดถนน สายบ้านโคกโก-สร้างแป้น ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย โดย ผอ. รพสต.แคนเหนือ เป็นวิทยากร โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือเป็นอย่างดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวแคนเหนือร่วมเป็นเกียรติ เปิดถนน สายบ้านโคกโก-สร้างแป้น ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย โดย ผอ. รพสต.แคนเหนือ เป็นวิทยากร โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือเป็นอย่างดี../add_file/วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวแคนเหนือร่วมเป็นเกียรติ เปิดถนน สายบ้านโคกโก-สร้างแป้น ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย โดย ผอ. รพสต.แคนเหนือ เป็นวิทยากร โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือเป็นอย่างดี
ชื่อไฟล์ : Kdkr0n0Wed40918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ) โดยเริ่มต้นจากถนนสายหนองเจ้าเมือง - ป่าปอ และสิ้นสุดถนนโคกโก - สร้างแป้น รวมระยะทาง 5 กม. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวแคนเหนือร่วมเป็นเกียรติ เปิดถนน สายบ้านโคกโก-สร้างแป้น กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย โดย ผอ. รพสต.แคนเหนือ เป็นวิทยากร โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือเป็นอย่างดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ) โดยเริ่มต้นจากถนนสายหนองเจ้าเมือง - ป่าปอ และสิ้นสุดถนนโคกโก - สร้างแป้น รวมระยะทาง 5 กม. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวแคนเหนือร่วมเป็นเกียรติ เปิดถนน สายบ้านโคกโก-สร้างแป้น กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย โดย ผอ. รพสต.แคนเหนือ เป็นวิทยากร โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือเป็นอย่างดี../add_file/วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ) โดยเริ่มต้นจากถนนสายหนองเจ้าเมือง - ป่าปอ และสิ้นสุดถนนโคกโก - สร้างแป้น รวมระยะทาง 5 กม. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวแคนเหนือร่วมเป็นเกียรติ เปิดถนน สายบ้านโคกโก-สร้างแป้น กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การออกกำลังกาย โดย ผอ. รพสต.แคนเหนือ เป็นวิทยากร โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือเป็นอย่างดี
ชื่อไฟล์ : 5JKmPvLWed41224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกายฯ" (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกายฯ" (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกายฯ" (อบต.แคนเหนือเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : yFwUve9Wed41438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์../add_file/วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ชื่อไฟล์ : xtcxVGKWed42050.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 สรุปและรายงานการเงินไตรมาสที่ 4 /2563 และเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 สรุปและรายงานการเงินไตรมาสที่ 4 /2563 และเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 สรุปและรายงานการเงินไตรมาสที่ 4 /2563 และเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 7iW1MNcWed42221.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฅพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฅพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฅพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : LCtxcVKWed42418.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และผู้เข้าประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และผู้เข้าประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และผู้เข้าประกอบกิจการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 5KeRWuiWed42718.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วน สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วน สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วน สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : avdWPsiWed42929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.) หัวหน้าส่วน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : pbVP6zvWed43130.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มทอเสื่อกกสุริยา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มทอเสื่อกกสุริยา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี../add_file/วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มทอเสื่อกกสุริยา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ชื่อไฟล์ : iHqfbbiWed43306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี../add_file/วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ชื่อไฟล์ : vgTIbDEWed43432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H8upKmmWed43708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และประชาชนต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ (นางศริญญา วิถีเทพ) และ (นางสุภาพร สายสุด) ปลักอาวุโสอำเภอบ้านไผ่ ในการบรรยาย และมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 10,000 บาท กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 16,500 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ณ อบต.แคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และประชาชนต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ (นางศริญญา วิถีเทพ) และ (นางสุภาพร สายสุด) ปลักอาวุโสอำเภอบ้านไผ่ ในการบรรยาย และมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 10,000 บาท กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 16,500 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ณ อบต.แคนเหนือ../add_file/วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และประชาชนต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ (นางศริญญา วิถีเทพ) และ (นางสุภาพร สายสุด) ปลักอาวุโสอำเภอบ้านไผ่ ในการบรรยาย และมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 10,000 บาท กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 16,500 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ณ อบต.แคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : m1u2kyVWed43906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย คณะ​ผู้บริหาร​ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง สมาชิก สภา อบต. และพนักงาน​เจ้าหน้าอบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. = พิธีวางพวงมาลา ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอ​บ้านไผ่​. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย คณะ​ผู้บริหาร​ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง สมาชิก สภา อบต. และพนักงาน​เจ้าหน้าอบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. = พิธีวางพวงมาลา ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอ​บ้านไผ่​.../add_file/วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แ​คนเหนือ​ พร้อมด้วย คณะ​ผู้บริหาร​ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง สมาชิก สภา อบต. และพนักงาน​เจ้าหน้าอบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. = พิธีวางพวงมาลา ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอ​บ้านไผ่​.
ชื่อไฟล์ : 92wUTUVWed44027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 6.30 น. "จ่าสิบตรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แ​คนเหนือ​ พร้อม คณะ​ผู้บริหาร​ รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง สมาชิก สภา อบต. เจ้าหน้าที่และพนักงาน​อบต.แ​คนเหนือ​ทุหท่าน ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. = พิธีทำบุญ​ตักบาตร เวลา 08.30 น. = พิธีวางพานพุ่ม. ณ หอประชุมอำเภอ​บ้านไผ่​ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 6.30 น. "จ่าสิบตรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แ​คนเหนือ​ พร้อม คณะ​ผู้บริหาร​ รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง สมาชิก สภา อบต. เจ้าหน้าที่และพนักงาน​อบต.แ​คนเหนือ​ทุหท่าน ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. = พิธีทำบุญ​ตักบาตร เวลา 08.30 น. = พิธีวางพานพุ่ม. ณ หอประชุมอำเภอ​บ้านไผ่​../add_file/วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 6.30 น. "จ่าสิบตรวจธนัช ศรีภูมิ" นายก อบต.แ​คนเหนือ​ พร้อม คณะ​ผู้บริหาร​ รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง สมาชิก สภา อบต. เจ้าหน้าที่และพนักงาน​อบต.แ​คนเหนือ​ทุหท่าน ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. = พิธีทำบุญ​ตักบาตร เวลา 08.30 น. = พิธีวางพานพุ่ม. ณ หอประชุมอำเภอ​บ้านไผ่​
ชื่อไฟล์ : A4GtsInThu90748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น เดิม "ที่ดินว่างเปล่า" แต่ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น "ทำนา". เดิม "ทำนา" เปลี่ยนแปลง สร้าง "อาคารพาณิชย์" . เดิม "ค้าขาย" ยกเลิกกิจการใช้อาคารเพื่อ "อยู่อาศัย" แบบนี้เป็นต้น . เป็น "หน้าที่" ของผู้เสียภาษี ต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อ พนักงานสำรวจ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะทำการออกสำรวจตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินภาษีในปีถัดไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ด้านฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อ ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ อบต.แคนเหนือ โทร. 098-2062293 095-6563691 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น เดิม "ที่ดินว่างเปล่า" แต่ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น "ทำนา". เดิม "ทำนา" เปลี่ยนแปลง สร้าง "อาคารพาณิชย์" . เดิม "ค้าขาย" ยกเลิกกิจการใช้อาคารเพื่อ "อยู่อาศัย" แบบนี้เป็นต้น . เป็น "หน้าที่" ของผู้เสียภาษี ต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อ พนักงานสำรวจ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะทำการออกสำรวจตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินภาษีในปีถัดไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ด้านฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อ ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ อบต.แคนเหนือ โทร. 098-2062293 095-6563691../add_file/ แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น เดิม "ที่ดินว่างเปล่า" แต่ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น "ทำนา". เดิม "ทำนา" เปลี่ยนแปลง สร้าง "อาคารพาณิชย์" . เดิม "ค้าขาย" ยกเลิกกิจการใช้อาคารเพื่อ "อยู่อาศัย" แบบนี้เป็นต้น . เป็น "หน้าที่" ของผู้เสียภาษี ต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อ พนักงานสำรวจ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะทำการออกสำรวจตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินภาษีในปีถัดไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ด้านฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อ ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ อบต.แคนเหนือ โทร. 098-2062293 095-6563691
ชื่อไฟล์ : FT75CnkThu90916.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p84J0XdThu91329.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fUWfofdThu91414.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DaI5qxIThu91722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลแคนเหนือ ปี 2563 พร้อมด้วย นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลแคนเหนือ ปี 2563 พร้อมด้วย นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลแคนเหนือ ปี 2563 พร้อมด้วย นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : fKNlq5AThu91934.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2563 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายบัวมาส เทพจั้ง ณ บ้านหนองคูณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2563 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายบัวมาส เทพจั้ง ณ บ้านหนองคูณ ../add_file/วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2563 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายบัวมาส เทพจั้ง ณ บ้านหนองคูณ
ชื่อไฟล์ : lLsH7zzThu92139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 พ้อมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 พ้อมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 พ้อมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : 9PVTFKpThu92326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. พร้อมด้วย นางสาวศรีสมร บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. พร้อมด้วย นางสาวศรีสมร บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ../add_file/วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. พร้อมด้วย นางสาวศรีสมร บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : rX1KBdUThu92516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่../add_file/วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : GV8RE6jThu92642.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านโคกโกไปสร้างแป้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านโคกโกไปสร้างแป้น../add_file/วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านโคกโกไปสร้างแป้น
ชื่อไฟล์ : s6FRAMUThu92810.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครบทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครบทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครบทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : uax7xHlThu93012.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ​ตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาโดยยวดยานลำบาก​ ถนนได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฝนตกมีน้ำไหลหลากติดต่อกันหลายวัน ​อบต.แคนเหนือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเสร็จสิ้นไปแล้ว ​หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกการสัญจรไปมาของพ่อแม่พี่น้องคงได้รับความสะดวกมากขึ้น​นะครับ ​ไว้ผิวถนนแห้งอากาศเป็นปรกติจะดำเนินการซ่อมผิวยางมะตอยต่อไปครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ​ตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาโดยยวดยานลำบาก​ ถนนได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฝนตกมีน้ำไหลหลากติดต่อกันหลายวัน ​อบต.แคนเหนือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเสร็จสิ้นไปแล้ว ​หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกการสัญจรไปมาของพ่อแม่พี่น้องคงได้รับความสะดวกมากขึ้น​นะครับ ​ไว้ผิวถนนแห้งอากาศเป็นปรกติจะดำเนินการซ่อมผิวยางมะตอยต่อไปครับ../add_file/​ตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาโดยยวดยานลำบาก​ ถนนได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฝนตกมีน้ำไหลหลากติดต่อกันหลายวัน ​อบต.แคนเหนือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเสร็จสิ้นไปแล้ว ​หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกการสัญจรไปมาของพ่อแม่พี่น้องคงได้รับความสะดวกมากขึ้น​นะครับ ​ไว้ผิวถนนแห้งอากาศเป็นปรกติจะดำเนินการซ่อมผิวยางมะตอยต่อไปครับ
ชื่อไฟล์ : L9bkP6rThu93141.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหนองเจ้าเมืองไปป่าปอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหนองเจ้าเมืองไปป่าปอ../add_file/วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหนองเจ้าเมืองไปป่าปอ
ชื่อไฟล์ : DNI7TtEThu93317.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.แคนเหนือ ร่วมไหว้ศาลพระพุทธชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.แคนเหนือ ร่วมไหว้ศาลพระพุทธชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.แคนเหนือ ร่วมไหว้ศาลพระพุทธชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : fPFizpsThu93455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่​ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่​ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่​ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 8LxZU4hThu93640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู รร.บ้านโคกโกโคกกลาง,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักสงฆ์รัตนวราราม (บ้านโคกกลาง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู รร.บ้านโคกโกโคกกลาง,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักสงฆ์รัตนวราราม (บ้านโคกกลาง)../add_file/วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู รร.บ้านโคกโกโคกกลาง,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักสงฆ์รัตนวราราม (บ้านโคกกลาง)
ชื่อไฟล์ : p2XLvc7Thu93824.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตร ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือและเกษตกรในพื้นที่ตำบลแคนเหนือเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตร ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือและเกษตกรในพื้นที่ตำบลแคนเหนือเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตร ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือและเกษตกรในพื้นที่ตำบลแคนเหนือเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : s6rtKMGThu94017.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.), สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.แคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.), สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.แคนเหนือ../add_file/วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.), สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.แคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : uTG9xcbThu94224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากพิธีกร ผอ. รพสต.แคนเหนือ (นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา) และท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในการบรรยาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากพิธีกร ผอ. รพสต.แคนเหนือ (นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา) และท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในการบรรยาย../add_file/วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากพิธีกร ผอ. รพสต.แคนเหนือ (นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา) และท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในการบรรยาย
ชื่อไฟล์ : 508IeY0Thu94413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.), สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากพิธีกร รพ.บ้านไผ่ (นางสาวพิชญา ศิริโพธาวานิชกุล) และจ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ ในการบรรยาย และพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรหลักสูตร ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.แคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.), สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากพิธีกร รพ.บ้านไผ่ (นางสาวพิชญา ศิริโพธาวานิชกุล) และจ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ ในการบรรยาย และพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรหลักสูตร ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.แคนเหนือ../add_file/วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.), สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.แคนเหนือ โดยได้รับเกียรติจากพิธีกร รพ.บ้านไผ่ (นางสาวพิชญา ศิริโพธาวานิชกุล) และจ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ ในการบรรยาย และพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรหลักสูตร ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ อบต.แคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : PdixHnmThu94601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ "โบราณสถานของนู๋" โดยมี คณะผู้บริหาร, รองปลัด, คณะกรรมการบริหารฯ , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูผู้ดูแลเด็ก ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ "โบราณสถานของนู๋" โดยมี คณะผู้บริหาร, รองปลัด, คณะกรรมการบริหารฯ , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูผู้ดูแลเด็ก ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม../add_file/วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ "โบราณสถานของนู๋" โดยมี คณะผู้บริหาร, รองปลัด, คณะกรรมการบริหารฯ , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูผู้ดูแลเด็ก ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อไฟล์ : Ipz3seXThu94750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.รร.บ้านโคกโกโคกกลาง,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกโก, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีสง่า (บ้านโคกโก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.รร.บ้านโคกโกโคกกลาง,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกโก, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีสง่า (บ้านโคกโก)../add_file/วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.รร.บ้านโคกโกโคกกลาง,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกโก, พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีสง่า (บ้านโคกโก)
ชื่อไฟล์ : Hnv4NdtThu95000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ.รพสต.,คณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ.รพสต.,คณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ.รพสต.,คณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : CAv3bxyThu95327.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... ++องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ... มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา (ลำดับที่ 74) ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น++ ## ได้รับเงินรางวัล 300,970.87 บาท **ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... ++องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ... มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา (ลำดับที่ 74) ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น++ ## ได้รับเงินรางวัล 300,970.87 บาท **ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ**../add_file/ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... ++องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ... มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา (ลำดับที่ 74) ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น++ ## ได้รับเงินรางวัล 300,970.87 บาท **ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ**
ชื่อไฟล์ : ocOyK9wThu95523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,| ผอ.รร.บ้านหนองเจ้าเมือง,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านหนองเจ้าเมือง,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดสว่างจูมทอง (บ้านหนองเจ้าเมือง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,| ผอ.รร.บ้านหนองเจ้าเมือง,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านหนองเจ้าเมือง,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดสว่างจูมทอง (บ้านหนองเจ้าเมือง)../add_file/วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,| ผอ.รร.บ้านหนองเจ้าเมือง,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านหนองเจ้าเมือง,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดสว่างจูมทอง (บ้านหนองเจ้าเมือง)
ชื่อไฟล์ : zYZCSjGThu100107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ, ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ, ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ../add_file/วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ, ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ
ชื่อไฟล์ : 4hXxFgHThu100320.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.รร.ไตรคามประชาสรรค์,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านเหล่าหลวง,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดนันทวราราม (บ้านเหล่าหลวง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.รร.ไตรคามประชาสรรค์,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านเหล่าหลวง,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดนันทวราราม (บ้านเหล่าหลวง)../add_file/วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.รร.ไตรคามประชาสรรค์,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านเหล่าหลวง,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดนันทวราราม (บ้านเหล่าหลวง)
ชื่อไฟล์ : g9I1WlPThu100451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผอ. รพสต., หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านหนองคูณ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ (บ้านหนองคูณ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผอ. รพสต., หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านหนองคูณ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ (บ้านหนองคูณ)../add_file/วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผอ. รพสต., หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา บ้านหนองคูณ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ (บ้านหนองคูณ)
ชื่อไฟล์ : y66AyAVThu101311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกาบ้านแคนเหนือ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,นักเรียนโรงเรียนบ้านแคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกาบ้านแคนเหนือ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,นักเรียนโรงเรียนบ้านแคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ../add_file/วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกาบ้านแคนเหนือ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,นักเรียนโรงเรียนบ้านแคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : VqNqmJLThu101514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ/ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกอบต.แคนเหนือ. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ เครือข่ายจังหวัด สอบทาน และประเมินคุณภาพ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ/ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกอบต.แคนเหนือ. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ เครือข่ายจังหวัด สอบทาน และประเมินคุณภาพ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ/ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกอบต.แคนเหนือ. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ เครือข่ายจังหวัด สอบทาน และประเมินคุณภาพ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : RYMySEaThu101657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น."จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกอบต.แคนเหนือ. เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ.โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ วัดศรีสง่า บ้านโคกโก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น."จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกอบต.แคนเหนือ. เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ.โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ วัดศรีสง่า บ้านโคกโก../add_file/วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น."จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกอบต.แคนเหนือ. เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ.โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ วัดศรีสง่า บ้านโคกโก
ชื่อไฟล์ : 1y4RdpLThu101919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกอบต.แคนเหนือ. เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกอบต.แคนเหนือ. เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกลาง../add_file/วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้มอบหมายให้ "นายทองลา สุดเหลือ" รองนายกอบต.แคนเหนือ. เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกลาง
ชื่อไฟล์ : ZlB6qIOThu102303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง../add_file/วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง
ชื่อไฟล์ : jd6l3JaThu102506.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ"นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ"นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูณ../add_file/วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ"นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูณ
ชื่อไฟล์ : KibfDxBThu102816.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ"นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกอบต.แคนเหนือ มอบของบริจาคให้ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านหนองรูแข้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ"นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกอบต.แคนเหนือ มอบของบริจาคให้ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านหนองรูแข้../add_file/วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ"นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกอบต.แคนเหนือ มอบของบริจาคให้ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านหนองรูแข้
ชื่อไฟล์ : stgjD4GThu102923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานประชารัฐอำเภอบ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด อบต. เจ้าพนักงานป้องกันฯ และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมการรับเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย และมอบถุงยังยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย (พายุโพดุล) จากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมคณะมูลนิธิร่วมกตัญญู และร่วมรับประทานอาหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานประชารัฐอำเภอบ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด อบต. เจ้าพนักงานป้องกันฯ และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมการรับเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย และมอบถุงยังยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย (พายุโพดุล) จากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมคณะมูลนิธิร่วมกตัญญู และร่วมรับประทานอาหาร../add_file/วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานประชารัฐอำเภอบ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยรองปลัด อบต. เจ้าพนักงานป้องกันฯ และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมการรับเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย และมอบถุงยังยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย (พายุโพดุล) จากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมคณะมูลนิธิร่วมกตัญญู และร่วมรับประทานอาหาร
ชื่อไฟล์ : J3jvRUrThu102940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง ทุกกอง สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง ทุกกอง สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ../add_file/วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง ทุกกอง สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : XEqqFWXThu103104.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย../add_file/วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
ชื่อไฟล์ : o6ECAwFThu103241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2564 ในขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบคงร่างเดิม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยเครื่องวัดอินฟราเรส ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2564 ในขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบคงร่างเดิม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยเครื่องวัดอินฟราเรส ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ../add_file/วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ.2564 ในขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบคงร่างเดิม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยเครื่องวัดอินฟราเรส ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : j3MBWABThu103424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XFuQ7MhThu103427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลแคนเหนือ ได้แก่ - ด้านภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปกรรม - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลแคนเหนือ ได้แก่ - ด้านภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปกรรม - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน ../add_file/ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลแคนเหนือ ได้แก่ - ด้านภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปกรรม - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพื้นบ้าน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน - ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน
ชื่อไฟล์ : NrbobT1Thu103706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่​ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำลแคนเหนือ ได้จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนหนือ ได้เป็นประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง,และเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่​ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำลแคนเหนือ ได้จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนหนือ ได้เป็นประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง,และเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม../add_file/วันที่​ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำลแคนเหนือ ได้จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนหนือ ได้เป็นประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมี คณะผู้บริหาร,ปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง,และเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ชื่อไฟล์ : nPCDTkqThu103806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ นางพิจิตรา มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ช่วงเย็น เวลา 17.30 = พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ นางพิจิตรา มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ช่วงเย็น เวลา 17.30 = พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล../add_file/วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ นางพิจิตรา มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ช่วงเย็น เวลา 17.30 = พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ชื่อไฟล์ : 98e7R30Thu104009.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 18.30 น. ณ ลานประชา​รัฐ​อำเภอ​บ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 18.30 น. ณ ลานประชา​รัฐ​อำเภอ​บ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว../add_file/วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 18.30 น. ณ ลานประชา​รัฐ​อำเภอ​บ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.แ​คนเหนือ​ทุกท่าน ได้เข้าพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อไฟล์ : 3iU8JFVThu104027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ../add_file/วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : OMkMuNGThu104932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่1 ขั้นรับหลักการ รวมทั้งรับฟังข้อราชการต่างๆจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยเครื่องวัดอินฟราเรส ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ